POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Waarom POLE Dynamics® werkt

We leren een heel leven lang, maar doen dat niet allemaal op eenzelfde manier en zijn ons er ook niet altijd van bewust. POLE Dynamics® bewijst: DOEN + DENKEN = TOEPASSEN. De combinatie van bewegen en handelen (de activiteiten) - het ervaren (overdenken van concrete situaties) - en het leren (toepassen van kennis en vaardigheden) maakt POLE Dynamics® tot een uniek, breed inzetbaar en betekenisvol instrument voor gedragsverandering.

De activiteiten en interacties van POLE Dynamics® creŽren situaties waarin deelnemers de consequenties van hun eigen gedrag en houding ervaren, deze overdenken en daarvan leren. Spelenderwijs en zonder opgeheven vingertjes. Maar met succeservaringen die naar meer smaken.