POLE, Garantie op groei van mensen en teams

De training

Voorafgaand aan een POLE-training wordt op basis van een nauwkeurige analyse de beginsituatie van het individu of team bepaald. Tijdens de training stellen deelnemers zowel groeps- als individuele doelen die richting geven aan gedrag en handelen. De training zelf bestaat uit een aantal activiteiten die volgens een vast patroon aangeboden worden, te weten: een opwarmer, een kernopdracht en een afsluiter, steeds gevolgd door een evaluatie. In de op maat ontworpen kernopdracht wordt aan het team een probleem of uitdaging voorgelegd. Na de al dan niet geslaagde uitvoering van de opdracht volgt een nabespreking, altijd vanuit een constructieve benadering. De trainers van POLE zorgen voor de juiste vraagstelling en begeleiding van deze groepsgesprekken, maar laten de regie waar mogelijk aan de deelnemers zelf over.