POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Duurzame gedragsverandering

De trainingen van POLE zijn actief en innovatief, en gericht op oplossingen. Ze wijken af van alle bestaande, geijkte concepten en laten deelnemers leren door ervaren. Het initiatief ligt zoveel mogelijk bij de groep zelf. De trainingen stimuleren de deelnemers om zelf te onderzoeken, creatief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en voor de anderen. Dit leidt ertoe dat zij elkaar gaan sturen, ondersteunen en corrigeren en uiteindelijk gaan samenwerken om het vooraf gestelde doel te bereiken. Alle deelnemers raken sterk betrokken bij de opdracht en bij elkaar, en worden intellectueel, fysiek, emotioneel en sociaal maximaal uitgedaagd. Deze ervaring levert een groot aantal krachtige leermomenten op die duurzame gedragsveranderingen teweegbrengen.

POLE put uit maar liefst 7.500 activiteiten die kunnen worden ingezet naargelang de specifieke behoefte of problematiek. In het algemeen levert elk POLE-programma gegarandeerd minimaal de volgende resultaten op:

Voor de deelnemer:

Succeservaring, (zelf)vertrouwen, positiever zelfbeeld, fysiek en mentaal welbevinden, talentontwikkeling, zelfrespect, positiviteit, creativiteit, (her)ontdekking van eigen probleemoplossend vermogen, zelfregie, verbeteren van vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling

Voor een team:

Wederzijds respect en vertrouwen, bereidheid tot samenwerken, betere benutting talenten, meer effectiviteit, teamspirit, meer plezier in werk, teamontwikkeling, verbeteren van vaardigheden

Voor de organisatie:

Betere motivatie, binding, resultaten, effectiviteit, productiviteit, klanttevredenheid, werksfeer, aantrekkelijke werkgever, lerende organisatie, oplossen organisatievraagstukken