POLE, Garantie op groei van mensen en teams

MIK kiest voor POLE

MIK, landelijk toonaangevend in kinderopvang kiest voor maatwerk en onderscheidend vermogen van POLE.

MIK staat voor Maatwerk In Kinderopvang, betaalbaar en professioneel, waarbij het kind centraal staat. Kwalitatief verantwoorde opvang in samenspraak met kind en ouders. Logisch dat MIK dan ook maatwerk en kwaliteit eist van trainingsbureaus die men inhuurt voor deskundigheidsbevordering . De keuze van MIK viel uiteindelijk op POLE. Geen standaard training met een traditionele opbouw en vast omlijnde structuren, maar een eigentijds en ‘op maat’ ontworpen programma.

POLE gaat komend voorjaar een training verzorgen voor de afdeling relatiebeheer. Deze afdeling van MIK is het eerste aanspreekpunt voor ouders die opvang wensen voor hun kind. Relatiebeheer verstrekt informatie en advies over kosten aan in- en externe klanten en beantwoordt vragen over facturen. Daarnaast is deze afdeling medeverantwoordelijk voor een optimale kindbezetting op locaties.

In deze training is de focus gericht op communicatie, klantgerichtheid en werkordening. Beide partijen streven naar het duurzaam borgen van de opgedane kennis, vaardigheden en attitudes. Om het geleerde te verinnerlijken is gekozen voor een spreiding van de trainingen zodat tussendoor ruimte is om het geleerde in de praktijk te oefenen.

Het resultaat is een training van zes dagdelen waarbij de trainers van POLE deelnemers op basis van eenvoudige doch uitdagende activiteiten eerst zelf betekenis laten geven aan de gewenste vaardigheden. De ervaringen tijdens de activiteiten worden met elkaar nabesproken, vertaalt naar de dagelijkse werkpraktijk en vervolgens met elkaar geoefend. Na elke trainingssessie gaan de deelnemers met concrete opdrachten terug naar hun werkplek zodat het geleerde tijdens het dagelijks werk geoefend wordt. Zo leren deelnemers van en met elkaar en realiseren we duurzaam leren.

Het programma start 27 april en zal eind september worden afgerond. Klik hier voor de eerste resultaten van de training.