POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Maasveld communiceert oplossingsgericht

POLE Zorg consultants verzorgen inspirerende workshops oplossingsgericht communiceren.

Maasveld biedt op meerdere gebieden ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Heuvelland, Limburg. De vormen van ondersteuning zijn zeer divers; wonen, gespecialiseerde thuiszorg, dagbesteding, onderzoek, vrijetijdsbesteding, advies en behandeling. Deze vormen stelt mensen met een verstandelijke beperking in staat het leven te leiden waar ze voor kiezen.

Passend bij de professionele ambitie legde de organisatie, op zoek naar nieuwe innovatieve ontwikkelingen, contact met POLE Zorg. Vanuit het oogpunt van deskundigheidbevordering van gedragswetenschappers introduceerde POLE het programma oplossingsgericht communiceren.

De vakgroep gedragswetenschappers van Maasveld lieten zich gedurende twee dagdelen inspireren door POLE consultants rondom het thema oplossingsgericht communiceren. Dit thema dat diep geworteld is in het POLE Dynamics leerconcept werd op maat toegespitst naar de wensen van de vakgroep. Vaak is men, met alle respect, geneigd zich te richten op een probleemgerichte en re-actieve manier van gespreksvoering, terwijl een oplossingsgerichte gespreksvoering veel pro-actiever is en zich meer richt op de toekomst en de mogelijkheid en talenten van cliŽnten en medewerkers. Oplossingsgericht communiceren legt de focus op de zaken die goed gaan, succesvol zijn en een positieve invloed hadden op het persoonlijk welbevinden van cliŽnten en/of medewerkers. Het doorbreekt de vicieuze cirkel van probleemdenken en faalervaringen.

Tijdens de twee dagdelen werden de gedragswetenschappers ingeleid in de uitgangspunten van oplossingsgericht communiceren, werd betekenis gegeven aan inhoudelijke begrippen en werd met elkaar ontdekt en geoefend. Tijdens de training werd uitvoerig stilgestaan bij het nut en de meerwaarde van oplossingsgericht communiceren in de dagelijkse praktijk van medewerkers en cliŽnten van Maasveld.

Conclusie: de eenvoud van de oplossingsgerichte aanpak is verfrissend, direct toepasbaar en het opent nieuwe deuren bij gesprekken en overlegsituaties die dreigen te verzanden in gecompliceerde probleemanalyses en weerstand van betrokkenen.

Wilt u meer weten over 'Inspireren door oplossingsgericht communiceren', vul het contactformulier in en we nemen contact met u op.