POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Elke keeper scoort!

POLE en Keepersscholen.nl zullen komend jaar binnen Keepersscholen regio Limburg intensief gaan samenwerken in het programma ‘Elke keeper scoort’. Onder leiding van drs. Freek Göbbels, gedragswetenschapper sport en ontwerper van het POLE Dynamics® leerconcept zullen onderdelen uit de sportpsychologie en mentale begeleiding in het programma van Keepersscholen regio Limburg op speelse en uitdagende manier toegepast worden.

Keepersscholen regio Limburg is clubonafhankelijk en voorziet in de behoefte van professionele techniektraining voor de (jeugd)keeper in de regio. Bij de eigen vereniging kunnen de keepers vaak alleen maar meedoen met de voetballers en worden veelal als schietschijf gebruikt tijdens de diverse afwerkvormen op het doel. In het algemeen ontbreekt bij de clubtrainingen de specifieke focus op het keepersvak en de daarbij behorende trainingstechnieken. De specifieke opleiding van Keepersscholen.nl vormt een aanvulling op bestaande keeperstrainingen, of invulling van ontbrekende keeperstrainingen en kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de keeper/keepster bij de club.

Met POLE Dynamics® beschikken POLE en Keepersscholen.nl in dit programma over een krachtige methode die ontplooiing, groei en duurzame verandering realiseert bij deelnemers. Uitdagende spel en activiteitensimulaties brengen de jeugdige keeper daadwerkelijk fysiek en mentaal in beweging. Eigentijds, met de nieuwste inzichten uit wetenschap en sport, zullen deelnemende keepers kennis maken met de krachtige combinatie van Pro Goal® en POLE Dynamics®. POLE sport is lid van de Europese Federatie voor Sport Psychologie en is werkzaam in alle lagen van sport en bewegen. Freek Göbbels is naast directeur POLE ook gedragswetenschapper voor Sports, Leisure & Wellness van Fontys Sporthogeschool in Sittard en Tilburg.

Het programma ‘Elke keeper scoort’ zal de volgende thema's bevatten:

 • omgaan met spanning;
 • emoties;
 • zelfbeeld en zelfvertrouwen;
 • samenwerken;
 • effectief communiceren;
 • oplossingsgerichte strategieën (wat werkt het beste);
 • kwaliteiten inzetten om te leren en te veranderen;
 • denken, doen, durven.

Na de trainingen kunnen keepers beter omgaan met spanningen en emoties. Hebben meer zelfvertrouwen en kunnen effectiever samenwerken en communiceren. Ze zijn praktisch creatiever in het snel bedenken van nieuwe oplossingen en leggen een basis voor groei en ontwikkeling.

Onderdelen van POLE Dynamics® die bij ‘Elke keeper scoort’, praktisch aan bod komen:

 • profielanalyse van wensen en doelstellingen (model: STARTEN);
 • het waarde(n) contract;
 • trainingsdoelen en leerdoen stellen en ermee werken;
 • effectieve feedbacksystemen voor motorische en psychische informatieverwerking
 • het Spectrum®;
 • POLE activiteiten.

Hoe ziet de POLE training bij ‘Elke keeper scoort’ er uit?

Elke training is maatwerk. Een POLE keeperstraining bestaat uit een aantal uitdagende en avontuurlijke activiteiten. beginnend met een warming-up, vervolgens de kernopdracht gekoppeld aan een thema en de afsluiter als Cooling down. Tijdens de kernopdracht worden de deelnemers een praktisch (keeper)probleem als uitdaging voorgelegd. In een specifiek ontworpen simulatie gaan de deelnemers experimenterend aan de slag met oplossingen. Dit hele proces is onderwerp tijdens de nabespreking en analyseren we samen welke oplossingen adequaat werken en effectief zijn. Uiteraard worden de resultaten uit de POLE training toegepast en geautomatiseerd in keeperoefeningen van Pro Goal®. Hiermee stimuleren we het lerende vermogen van de deelnemers en worden ze vaardiger in het bedenken en uitvoeren. Denken en Doen = Toepassen. Ervaringen (voelen, denken, horen, zien, toepassen in gedrag en succesbeleving) leveren een krachtige bijdrage aan het leren van elke deelnemer. Op deze wijze worden keepers completer en vaardiger op fysiek, motorisch en mentaal gebied.

Begeleiding

De trainingen van POLE voor Keeperscholen regio Limburg vinden uitsluitend plaats door gecertificeerde POLE Dynamics® trainers.

Garantie op groei

Garantie op groei in de sport met de focus op mogelijkheden, talenten en kansen.

Vragen?

Mocht u na het lezen van deze introductie en de uitgebreidere uitleg, geïnteresseerd zijn geraakt in dit unieke keeperprogramma, Elke keeper scoort’, stuurt u dan een mail naar info@keepersscholenregiolimburg.nl, of bezoek www.keepersscholenregiolimburg.nl. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie over POLE neemt u natuurlijk gewoon contact met ons op.