POLE, Garantie op groei van mensen en teams

POLE sport aan de slag bij
Nationale en Regionale TalentenCentrum

Dat POLE sport in de persoon van directeur Freek Göbbels de lat hoog legt zal niemand die ooit in aanraking met hem kwam verbazen. Met de aanstelling als coordinator voor het Nationale Talentencentrum en het Regionale TalentenCentrum van de atletiekunie ligt de lat nu letterlijk op hoogte.

Sinds vorige week heeft Freek de plaats binnen de stuurgroep van Rens Blom overgenomen en zal de bedrijfsmatige uitdaging verder vorm geven in het doorontwikkelen van het talentencentrum. Een uitdagende klus in de dynamische sportzone van Sittard Geleen.

Als de lat al ligt moet je zorgen dat de weg eroverheen ook goed gefaciliteerd is. Het talent moet de springer zelf meenemen.

Voor Freek Göbbels, die zich ook als gedragswetenschapper voor Fontys Sporthogeschool bezighoudt met sport, bewegen en vooral gedrag, sluit deze uitdaging naadloos aan bij de ambitie om een belangrijk deel van de sport- en beweegexpertise binnen de provinciegrenzen te houden. Vooral voor talenten is het zaak dat goed kader en topsportfaciliteiten in de provincie geborgd blijven. Zij moeten kunnen EXCELLEREREN*, een samenvoeging van excelleren en accelereren. De ervaringen van 30 jaar werken in de sport- en beweegwereld heeft hij krachtig weten te verbinden met zijn expertise op gebied van (sport)gedrag en organisatieontwikkeling. Dit zijn ook enkele van de krachtige elementen waarmee hij atletiekverenigingen en andere partijen mee hoopt te krijgen op weg naar verdere professionalisering. De impuls moet vanuit de topsport komen, daar waar de professionals zitten die ook echt kunnen innoveren. Samen met Rens Blom, Bondscoach Polstokhoog en de regiotrainers gaan we deze uitdaging aan. Met het aantrekken van Wim Vandeven, trainer van Tia Hellebaut en Europees indoorkampioene 60 meter horden Eline Berings, is dan ook sinds kort weer een goede stap gezet. Met krachtige en innovatieve partners uit het onderwijs, de bedrijvensector, en de overheid zal het TalentenCentrum voor aanstormende toppers, samen met de ouders en het kader, de groei naar de top moeten realiseren.

* Excellereren is een woord afkomstig uit één van de eerste ontmoetingen met Tjeu Severeens, creatief leider van de TalentenAcademie Parkstad.

Voor meer informatie over het Talentencentrum Sittard Geleen, het Nationale Trainingscentrum en het Regionale TrainingsCentrum kunt u terecht op de website van de atletiekunie: www.atletiekunie.nl.