POLE, Garantie op groei van mensen en teams

LEER van het WEER

'Leer van het Weer' is hét educatief programma over de ontwikkeling van het weer en klimaat nu en in de toekomst. Dat het hier gaat om een wel heel bijzonder programma blijkt uit de ondersteuning van de provincie Limburg aan dit innovatieve project.

Interactief

Met prikkelende presentaties, ondersteund met foto- en filmmateriaal, afgewisseld met doe-activiteiten, krijgen leerlingen de kans om op een actieve- en uitdagende manier betekenis te geven aan de verworven weer- en klimaatkennis. 'Samen doen' en 'van en met elkaar leren' lopen als een rode draad door het programma.

Duurzaam en betekenisvol

Bewezen is dat het leerrendement significant toeneemt als leerlingen uitgedaagd worden om op basis van "doen/ervaren" te leren. Actief zullen zij aan de slag gaan met mogelijke oplossingen die ze door eigen gedrag echt gestalte geven. Betekenis geven aan en het duurzaam borgen van dit gedrag staat centraal in het programma. Daarnaast willen we leerlingen op een interactieve manier bewust maken van de oorzaken en gevolgen van de klimaatsverandering en de consequenties die dit heeft voor de duurzaamheid van onze samenleving.

Doel van het project:

  • Op een informatieve en speelse (actieve) manier kennis over dragen over het weer en klimaat;
  • Leerlingen bewust maken van de huidige klimaatsverandering en de gevolgen hiervan voor de duurzaamheid van onze samenleving;
  • Leerlingen op een interactieve manier laten mee denken over oorzaken en gevolgen van de klimaatsverandering en oplossingen laten bedenken op weg naar een duurzame samenleving.

Voor wie?

Het project richt zich op:
Leerlingen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs,
Leerlingen tussen 10 en 14 jaar uit het speciaal basis onderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO / VSO),
Leerlingen tot 14 jaar uit het voortgezet onderwijs.

Opzet van het interactieve programma

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

09.30 – 10.15 uur:Presentatie; kennis over het weer en klimaat.
10.15 – 10.30 uur:Pauze
10.30 – 12.00 uur:Actieve werkvormen door POLE; betekenis geven aan het geleerde uit de ochtendpresentatie.
12.00 – 12.45 uur:Pauze (bij voorkeur op school)
12.45 – 13.30 uur:Presentatie; oorzaken en gevolgen klimaatverandering voor de duurzaamheid van onze samenleving.
13.30 – 15.00 uur:Actieve werkvormen door POLE; betekenis geven aan het geleerde uit de middagpresentatie.
15.00 – 15.30 uur:Evaluatie van project met leerkrachten

* Afhankelijk van begin- en eindtijden van de school kan het programma aangepast worden.

Wat vragen we van de school?

Gezien de variatie in werkvormen dienen de volgende faciliteiten aanwezig te zijn:

  • Binnenruimte voor de presentatie op groot scherm (aula, gemeenschappelijke ruimte);
  • Buitenruimte (speel/sportveld, schoolplein) of bij slecht weer binnenzaal (gymzaal, activiteitenruimte);
  • Leerkrachten die mee toezicht houden en actieve betrokkenheid en enthousiasme tonen.

* Alle materialen worden verzorgd door POLE Onderwijs.

Samenwerkingsverband

Het project is een co-productie van POLE groep (ontwerpers en begeleiding van actieve educatieprogramma's gericht op duurzame gedragsverandering, persoonlijke ontwikkeling en teamleren) en LRP (ism Meteo Limburg en L1 TV).

Het weer- en klimaatproject Limburg wordt ondersteund en gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in het ‘Leer van het Weer’ project of wilt u meer informatie over de invulling van het programma, neem dan contact met ons op.