POLE, Garantie op groei van mensen en teams

Fusieproces krijgt nieuwe impulsen

Vrijdag 17 september stond voor directie en medewerkers van de beide basisscholen in het teken van een nadere kennismaking in verband met het fusieproces tussen de twee scholen. Trainingsbureau POLE organiseerde, samen IRISZ onderwijsadviseurs, een boeiende en inspirerende dag, waarin ruimte was voor de medewerkers van de twee scholen om elkaar nader te leren kennen, als mens maar ook als professional. De bijzondere samenwerking tussen POLE en IRISZ stond garant voor een leerzaam en niet alledaags programma, waarin actieve werkvormen, thema besprekingen en boeiende dialogen werden afgewisseld met plezier en veel humor. Een krachtige leeromgeving om van en met elkaar te leren.

Na ontvangst met koffie en thee betraden de 27 deelnemers een beetje schoorvoetend de werkruimte. Scepsis, twijfel en een uitstraling van “weer zo’n training waar we ons het nut van afvragen” waren van sommige gezichten af te lezen. Veel tijd om stil te staan bij deze gedachten kregen de deelnemers niet. Na een korte introductie werd de deelnemers gevraagd uit de stoel te komen en op een actieve manier kennis te maken met elkaar. Iedere deelnemer was voorafgaand aan de training gevraagd een voorwerp mee te nemen, dat voor hem/haar betekenis gaf aan het thema ‘kind leren’. Al snel ontstonden boeiende dialogen tussen deelnemers over het voorwerp in relatie tot het thema. De activiteit leverde een verzameling kernbegrippen op, die de deelnemers belangrijk vonden voor het ‘kind leren’ binnen de fusieschool.

Na deze inspannende activiteit werden de deelnemers meegenomen naar de speelplaats, waar ze een probleem kregen voorgeschoteld waar ze in subgroepen een oplossing voor mochten zoeken. Een doe-activiteit waarvoor samenwerking, communicatie, vertrouwen en doorzettings- vermogen nodig is om succes te ervaren.
De nabespreking van de activiteit leverde een prachtige verzameling kernbegrippen op rondom het thema ‘teamleren’. Vaardigheden die nodig zijn om een professioneel team te vormen in de nieuwe fusieschool.

Na een voortreffelijke lunch, verzorgd door de kinderen van de Jan Baptistschool te Kerkrade, kregen de deelnemers een volgende complexe activiteit voorgelegd, waarbij ze alle genoemde kernbegrippen van teamleren moesten inzetten om de opdracht tot een goed einde te brengen. Vanuit twee fictieve eilanden (de twee huidige scholen) werd toegewerkt naar een derde fictief eiland (de fusieschool), waar alle genoemde ‘teamleer’ en ‘kindleer’ aspecten van deze dag werden samengebracht.
De nabespreking bood de gelegenheid kernbegrippen toe te voegen aan de lijst op basis van de ervaringen tijdens de activiteit.

Tijdens de laatste activiteit van het middagprogramma werden subgroepen gevormd. Iedere groep werd gevraagd met welke genoemde kernbegrippen zij concreet aan de slag zouden willen op verschillende schoolniveaus (klas-leerkracht-leiding-school-bovenschools). De opbrengst van de discussie bood nieuwe inzichten en handvatten om de komende periode verder concreet vorm te geven aan het fusieproces.

Na een gezamenlijke barbecue werd de groep verdeeld in subgroepen en gevraagd een presentatie voor te bereiden en voor te dragen, waarin de voorwerpen en kernbegrippen van deze dag centraal stonden. Aan creativiteit geen gebrek. Naast een aanslag op de lachspieren was er ook applaus en respect voor de manier waarop de groepen hun presentatie vorm hadden gegeven.

Als afsluiting van een leerzame, maar ook vermoeiende dag, werd iedereen gevraagd even terug te kijken op deze trainingsdag. Scepsis en twijfel hadden plaats gemaakt voor euforie en voldoening. De deelnemers waren bijzonder enthousiast over de unieke invulling van de dag en de opbrengsten van de diverse activiteiten. Voldoende bagage om het komende fusietraject verder vorm te geven.