POLE, Garantie op groei van mensen en teams

POLE team ‘duurzaamheid zit in jou’
gaat aan de slag met innovaties op het
gebied van milieu, klimaat en natuur

Aan het begin van het schooljaar 2015 – 2016 is POLE groep met het nieuwe team van leercoaches voor de onderwijsprojecten in het kader van duurzaamheid, klimaat en milieu. Onder leiding van Rick Severeijns (oud Fontys sporthogeschoolstudent en binnenkort Master International Business) is het team verder samengesteld uit: Frank Maes, afgestudeerd in Evenementenorganisatie en Sport, Patrick Kleikers, gezondheid en bewegingseducatie (i.o) en Daan koning Bastiaan, facility Management Zuyd (i.o). Daarnaast is er een ontwikkelteam samengesteld uit oud projectleden, leerkrachten en onderwijswetenschappers die hun steentje willen bijdragen. Om dit lerende systeem te completeren is er de klankbordgroep geformeerd die kritisch de initiatieven volgt en van advies voorziet.

Het hele team gaat de ultieme uitdaging aan om innovaties op het gebied van milieu, klimaat en natuur te verbinden met duurzaam en betekenisvol leren in het basis- en voortgezet onderwijs. Eerdere ervaringen met de POLE Educatieprojecten van de afgelopen jaren vormen een solide basis.

Het uitvoerende team is in deze maanden al weer aan het werk met het programma ‘leer van het weer’, dat al sinds 2011 op tal van Limburgse scholen heeft gedraaid. Ook lopen de voorbereiding van de ECO Challenge op volle toeren en kunnen scholen zich vanaf februari aanmelden voor deelname. Met een bijzonder innovatief programma zal het duurzaam gedrag gemeten worden en kunnen de beste scholen zich kwalificeren voor de duurzaamste school van de provincie Limburg. Komende weken zullen een groot aantal scholen benaderd worden voor het onderzoek naar duurzaam gedrag. Hiermee hopen zij weer nieuwe informatie te krijgen voor de organisatie van de ECO Challenge nieuwe stijl.

Binnenkort kunt u de ontwikkelingen van het POLE team volgen op www.ecochallenge.nl.